Kobo E-Kitap Okuyucuya Sözlük Ekleme

https://download.wikdict.com/dictionaries/kobo adresinden indirilen sözlük dosyaları Kobo içerisindeki .kobo/dict/ dizinine konur.

Kobo e-kitap okuyucuya, Bilgisayardan Calibre ile WiFi üzerinden kitap yükleme

1- Calibre açılıp eklenen herhangi bir kitaba sağ tıklanarak veya Ana Araç Çubuğu‘ndaki Bağlan/Paylaş seçeneğinden Kablosuz cihaz bağlantısını başlat seçeneği seçilir.

2- Açılan pencereye istenirse parola yazılır. İstenmezse hiçbir şey yapılmadan Tamam ile devam edilir.

3- Yukarıda sözü edilen Bağlan/Paylaş seçeneğinden Start Content Server seçeneği ile servis başlatılır.

4- Yine Bağlan/Paylaş seçeneği açılır ve gerekli IP adresi ve Port numarası alınır.

5- Bu IP ve Port‘tan oluşan adres (örn:192.168.1.29:8080) mevcut WiFi ağına bağlı herhangi bir cihazın (tablet, telefon, bilgisayar) tarayıcısına yazıldığında bağlantı kurulur ve kitap cihaza indirilir.

6- Kobo içinse Daha Fazla > Beta Özellikleri seçeneği ile Beta özellikleri açılarak Kobo’nun Web Tarayıcısı başlatılır.

7- Alınan IP ve Port adresi tarayıcının adres satırına yazılır.

8- Kobo ekranında Loading, please wait… yazarak yükleme yapılır. Eğer bu şekilde yükleme olmaz ve ekran o şekilde kalırsa You can also use a simple, non-javascript version of this site : here satırındaki “here” seçeneği tıklanarak yükleme yapılır.

9- Artık Calibre’deki tüm kitaplar görünecektir. İstenilen kitabın butonuna basılarak Kobo’ya kitap indirme işlemi tamamlanır.

Linux dağıtımına Telegram kurulumu

Telegram Debian depolarında bulunmaktadır ve paket yöneticisinden yüklenebilir. Kurulumuda aşağıdaki gibidir. Ancak dağıtımlarda her zaman güncel sürüm olmayabiliyor o yüzden Telegram’ın elle yüklenip kurulması daha uygundur.

Telegram’ın elle kurulması:

 • tsetup.3.2.4.tar.xz dosyası home/osifa dizinine çıkartılır ve ortalarda gözükmesin diye açılan Telegram adlı dizin gizli yapılır.
 • Telegram dizinine girilir ve içindeki Telegram dosyasına çift tıklanır.
 • Açılan karekod telefona okutulur ve kullanılmaya başlanır.

Telegram /home/firat/.local/share/TelegramDesktop dizini içine kurulur.

İkon ise /home/firat/.local/share/icons/ dizinindedir.

Kobo e-kitap okuyucuyu Google Drive ve Dropbox’a bağlama

1- Kurulum:

 • İndirilen KoboRoot.tgz dosyası .kobo dizinine kopyalanır.
 • Kobo güvenli kaldırma işlemi sonrası bilgisayardan çıkartılır ve Kobo cihazı yeniden başlatılır.

2- Yapılandırma:

 • Kobo tekrar bilgisayara takılarak bağlanır.
 • .add/kobocloud/ dizindeki kobocloudrc yapılandırma dosyası açılır.
 • Bulut hizmeti bağlantıları eklenir (her bağlantı için bir satır).

Google Drive için:
Kobo’ya bağlanmak istenen klasöre sağ tıklanıp “bağlantıyı al” seçeneği ile “Bağlantıya sahip olan herkes” seçeneğini seçtikten sonra bağlantı alınarak kobocloudrc dosyasına yapıştırılır.
Not: Google Drive’da alt dizinler desteklenir ancak çok sayıda dosya içeren klasörler çalışmayabilir.

Dropbox için:
Kobo’ya bağlanmak istenen klasördeki “Copy link” seçeneği ile bağlantı alınarak kobocloudrc dosyasına yapıştırılır.

Yapılandırma örneği:
# Lines starting with '#' are ignored
# Google drive:
https://drive.google.com/drive/folders/?usp=sharing
# Dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/pgSHORTENED

Bu işlemlerden sonra artık Kobo, bulut ile bağlantılıdır.

Kobo senkronizasyon için ilk internet’e bağlandığında bulut klasörlerindeki kitaplar Kobo’ya inecektir.

Buluta eklenen kitapların Kobo’ya inmesi için kobo üzerinden wi-fi kapatıp açılmalıdır.

Bulut sistemindeki kitaplar silinse bile senkronizasyon sonrası Kobo’dan kitaplar silinmez. Kobo’daki kitaplar Kobo üzerinden silinebilir. Ancak Kobo’dan silinen kitap eğer bulut klasöründen silinmediyse ilk internete bağlanmada kitap tekrar Kobo’ya inecektir.

Bazen Kobo’nun senkronizasyon işleminden sonra kitaplar hemen görünmez ve cihazın yeni indirilen içeriği tanıması, içe aktarması birkaç dakikayı bulabilir.

Kitaplar .add/kobocloud/Library/ dizini içerisine aktarılır.

3- Kaldırma:

Bu programı Kobo’dan kaldırmak için .add/kobocloud/ dizindeki kobocloudrc yapılandırma dosyasındaki #UNINSTALL satırının başındaki # silinir veya tamamı büyük harfle öncesinde ve sonrasında boşluk olmadan UNINSTALL yazılıp kaydedilir ve Kobo yeniden başlatılır.
Kobo internete bağlandığında program kendini silecektir.

Kaldırma işlemi sonrasında .add dizindeki kobocloud dizini silinmeyecektir çünkü buluttan aktarılan kitaplar .add/kobocloud/Library/ içerisindedir. kobocloud dizini silinmek istenirse Library içerisindeki kitaplar KOBOeReader dizinine taşınmalıdır. Aksi halde buluttan indirilen kitaplar da silinir.

4- Bilinen Sorunlar:

 • Hiçbir alt dizin desteklenmiyor.
 • Kobo’nun bazı sürümlerinde aynı kitap iki kere görülür. Bunun çözümü için .kobo/Kobo/Kobo eReader.conf dosyasındaki [FeatureSettings] bölümünde ExcludeSyncFolders=\.(?!add|adobe).*? satırının olup olmadığı kontrol edilmeli.

5- Desteklenen bulut hizmetleri:

 • Dropbox
 • Google Drive
 • NextCloud/OwnCloud
 • pCloud
 • Box

Kaynak: https://github.com/fsantini/KoboCloud

Debian Buster 10’da Nvidia Sürücü Kurulumu

1- Öncelikle sources.list dosyasında non-free ve contrib depoları bulunmalı.

2- nvidia-detect paketi kurulur.
apt -y install nvidia-detect

3- nvidia-detect komutu ile aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi kart modeli ortaya çıkarılır.

# nvidia-detect
Detected NVIDIA GPUs:
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation GP106 [GeForce GTX 1060 6GB] [10de:1c03] (rev a1)

Checking card: NVIDIA Corporation GP106 [GeForce GTX 1060 6GB] (rev a1)
Your card is supported by the default drivers and legacy driver series 390.
It is recommended to install the
nvidia-driver

package.

4- nvidia-driver paketi kurulur.
apt install nvidia-driver

5- Sistem yeniden başlatılır.
systemctl reboot

Kaynak: https://linuxconfig.org/how-to-install-nvidia-driver-on-debian-10-buster-linux