Blacklist nouveau

Debian’da nvidia tescilli sürücü kurulumu sonrası boot sırasında nouveau sürücüsünün çıkmaması için küçük bir ayar yapılması gerekmektedir.

/etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf dosyasına aşağıdaki satırları ekleyin. Eğer /etc/modprobe.d/ dizininde blacklist-nouveau.conf dosyası yoksa yaratın.

 
blacklist nouveau
blacklist lbm-nouveau
options nouveau modeset=0
alias nouveau off
alias lbm-nouveau off

nouveau blacklists2

Debian DVD’si ile GRUB kurtarmak

Herhangi bir nedenden dolayı grub bozulduğunda, grub’ı Debian kurulum DVD’si ile aşağıdaki gibi kurtarabilirsiniz.

1- DVD’yi takın ve “Advanced options” gelişmiş seçenekler’i seçinIMG_20170416_202252

2- “Rescue mode” kurtarma kipini seçinIMG_20170416_202320

3- Dil seçinIMG_20170416_202402

4- Konum için yaşadığınız ülkeyi seçinIMG_20170416_202416

5- Klavye dili ve düzenini seçinIMG_20170416_202425

6- Ağ donanımı algılamaya “Hayır” diyerek devam edin. Eksik aygıt yazılım dosyaları’nı sistem açıldıktan sonra da kurabilirsiniz.IMG_20170416_202548

7- Ağ yapılandırma aşamasına bir ad girinIMG_20170416_202626

8- Alan adı‘nı boş bırakabilirsinizIMG_20170416_202648

9- Kök (/) dosya sistemi olarak kullandığınız aygıtı seçin. Yani kök dosya sisteminiz hangi disk bölümündeyse o bölüm seçilmeliIMG_20170416_202920

10- “Grub önyükleyiciyi tekrar kur”u seçinIMG_20170416_202931

11- Bu alana Grub önyükleyiciyi kuracağınız disk bölümünün adını girmeniz gerekmektedir. Özel bir tercihiniz yoksa ve sistem tek disk üzerine kurulu ise veya birinci diskte windows, ikinci diskte veya bölümde debian kurulu ise her iki durumda da disk bölümü /dev/sda olarak girilmelidir.IMG_20170416_203127

IMG_20170416_203141

12- Sistemi yeniden başlatınIMG_20170416_203207

13- Grub hazırIMG_20170417_023540

 

Debian depoları (jessie)

1- Depo adresleri /etc/apt/sources.list dosyasına yazılmalıdır. Tüm bu depolar Synaptic yardımıyla da eklenebilir.

#Derbian jessie yükseltme

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
#Debian Stable

deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian stable main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
#Debian Testing

deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
#Debian Unstable

deb ftp://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free
deb-src ftp://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free
#Debian apt-get jessie sources.list:

deb http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb-src http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
#Debian jessie-backports:

deb http://http.debian.net/debian jessie-backports main
deb http://http.debian.net/debian jessie-backports contrib
deb http://http.debian.net/debian jessie-backports non-free

 

2- Backport depodan paket kurma:

Tüm Backport depoları öntanımlı olarak inaktiftir. Backport depodan şu şekilde kurulum yapabilirsiniz:

apt-get -t jessie-backports install “package”

Elbette aptitude komutunu da kullanabilirsiniz:

aptitude -t jessie-backports install “package”

 

3- Sistem güncelleme:

Depo ekleme ve çıkartma işlemlerinden sonra aşağıdaki gibi güncelleme yapılması unutulmamalıdır.

apt-get update

apt-get upgrade
Synaptic > Tazele > Tüm Yükseltmeleri Seç > Uygula ile de güncelleme yapabilirsiniz.

 

4- Örnek sources.list

Debian 8/Jessie için örnek sources.list:

deb http://httpredir.debian.org/debian jessie main
deb-src http://httpredir.debian.org/debian jessie main

deb http://httpredir.debian.org/debian jessie-updates main
deb-src http://httpredir.debian.org/debian jessie-updates main

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main

Eğer contrib ve non-free bileşenlerini istiyorsanız, main’in yanına contrib non-free yazarak ekleme yapmalısınız. (Örn: deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free)

 

5- Şu an bende mevcut olan aktif, inaktif depo adresleri:

source.list içeriği:

# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8 _Jessie_ – Official Snapshot amd64 LIVE/INSTALL Binary 20150908-22:02]/ jessie main

# deb http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie main
# deb-src http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie main

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main

# jessie-updates, previously known as ‘volatile’
deb http://security.debian.org/ jessie/updates contrib
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates contrib
deb http://security.debian.org/ jessie/updates non-free
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates non-free

# deb http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie-updates main
# deb-src http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie-updates main

# deb http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie contrib
# deb http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie non-free
# deb-src http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie contrib
# deb-src http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie non-free

# deb http://ftp.tr.debian.org/debian/ stable main
# deb http://ftp.tr.debian.org/debian/ stable contrib
# deb http://ftp.tr.debian.org/debian/ stable non-free
# deb http://www.deb-multimedia.org/ jessie main

# deb http://www.deb-multimedia.org/ jessie non-free
deb http://http.debian.net/debian/ jessie-backports main
deb http://http.debian.net/debian/ jessie-backports contrib
deb http://http.debian.net/debian/ jessie-backports non-free
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main

deb-src http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie contrib
deb-src http://httpredir.debian.org/debian/ jessie contrib

deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie non-free

deb-src http://httpredir.debian.org/debian/ jessie non-free
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates main

deb-src http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates main
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates contrib
deb-src http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates contrib

deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates non-free
deb-src http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates non-free
# deb http://http.us.debian.org/debian/ jessie main contrib

 

Ayrıca, /etc/apt/sources.list.d/ dizininin içinde olanlar:

#/etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list içeriği

### THIS FILE IS AUTOMATICALLY CONFIGURED ###
# You may comment out this entry, but any other modifications may be lost.
deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main

#/etc/apt/sources.list.d/smtube.list içeriği
deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/smplayerdev/Debian_8.0/ /
#/etc/apt/sources.list.d/steam.list içeriği
# deb [arch=amd64,i386] http://repo.steampowered.com/steam/ precise steam
# deb-src [arch=amd64,i386] http://repo.steampowered.com/steam/ precise steam

#/etc/apt/sources.list.d/yandex-disk.list içeriği
deb http://repo.yandex.ru/yandex-disk/deb/ stable main

 

Kaynak:

http://backports.debian.org/Instructions/#index2h2

https://wiki.debian.org/SourcesList

Debian 8 “Jessie” için AMD/ATI tescilli ekran kartı kurulumu

1-  Eger önceden Nvidia ekran kartı kullandıysanız yani Nvidia’dan ATI’ye geçiyorsanız ilk  olarak nvidia kaldırılmalı:

nvidia-installer –uninstall
aptitude remove $(apt-cache search nvidia | grep nvidia | cut -d’ ‘ -f 1)

2- Eğer yoksa Debian 8 “Jessie” depolarını kurun:

deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free

3- Paket listesini güncelleyin ve ATI sürücünü (fglrx-driver) kurun:

# aptitude update
# aptitude -r install linux-headers-$(uname -r|sed ‘s,[^-]*-[^-]*-,,’) fglrx-driver

4- Xorg yaratın:

# mkdir /etc/X11/xorg.conf.d
# echo -e ‘Section “Device”\n\tIdentifier “My GPU”\n\tDriver “fglrx”\nEndSection’ > /etc/X11/xorg.conf.d/20-fglrx.conf

5- Sistemi yeniden başlatın

6- AMD Catalyst Control Center‘ı kurmak için fglrx-control paketini kurun:

# apt-get install fglrx-control

AMD Catalyst Control Center-2

Kaynaklar:

https://wiki.debian.org/ATIProprietary#Debian_8_.22Jessie.22
https://wiki.debian.org/ATIProprietary#configure
https://forum.ubuntu-tr.net/index.php?topic=15072.0

DNS değiştirme

İstediğiniz DNS numaralarını girmek için resolv.cof dosyası root olarak aşağıdaki gibi bir metin düzenleyici (Kde’de kwrite, Gnome’da gedit, Puppy linux’da geany vs.) ile açılır:

kwrite /etc/resolv.conf

Açılan resolv.conf dosyası içerisine:

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4

veya

nameserver 4.2.2.1
nameserver 4.2.2.2

satırları eklenip kaydedilir.

Daha sonra modeminizin ip adresinin olduğu satır ya silinir ya da başına # konarak etkisiz hale getirilir. Örn:

#nameserver 192.168.1.1

Bu şekilde düzenlenen dosya, kaydet’e basılmasına rağmen internet bağlantısı açılıp kapandığında tekrar eski ayarlarına dönüyorsa, değiştirilemez (üzerine yazılamaz) yapmak için aşağıdaki komut kullanılır:

chattr +a /etc/resolv.conf

Eski haline getirmek yani değiştirilebilir (üzerine yazılabilir) yapmak içinse;

chattr -a /etc/resolv.conf

 

dns değiştirme

 

DNS değiştirme işleminin modem üzerinden yapılması daha pratiktir. Böylece bağlandığınız tüm aygıtlara ayrı dns işlemi yapmanız gerekmeyecektir. Ancak Süperonline’ın verdiği Huawei HG255s gibi modemlerde dns değiştirme işlemi gerçekleştirilemediğinden bu işi aygıtlarınız üzerinden tek tek yapmanız gerekmektedir.

Debian’da bağımlılıkları kaldırmadan paket kaldırma

Debian’da bağımlılıkları kaldırmadan paket kaldırmak için aşağıdaki komutlardan birini kullanabilirsiniz. Bu işlem root olarak yapılmaktadır.

dpkg -r –force-all paket_adı

veya

dpkg -P –force-all paket_adı

Puppy linux üzerinde Tor Messenger’ı çalıştırma

Puppy Linux root olarak çalışan bir sistem olduğundan dolayı indirdiğiniz Tor messenger beta sürümü Puppy linux altında aynı tor tarayıcıda olduğu gibi çalışmayacaktır.

Tor messenger‘in çalışması için yapılması gerekenler:

Mimarinize uygun indirdiğiniz .tar.xz dosyasını açtıktan sonra /tor-messenger/Messenger dizinindeki start-tor-messenger dosyasına sağ tıklayıp, Dosya… seçeneğini kullanarak Geany ile açılır ve aşağıdaki satır,

if [ “`id -u`” -eq 0 ]; then
complain “The Tor Browser Bundle should not be run as root. Exiting.”
exit 1
fi

şu şekilde,

#if [ “`id -u`” -eq 0 ]; then
#complain “The Tor Browser Bundle should not be run as root. Exiting.”
#exit 1
#fi

değiştirilerek işlevsiz hale getirilir (istenirse silinebilir de) ve kaydedilerek Geany kapatılır.

Öncesi:

Sonrası:

Bu işlemden sonra tor messenger’ınızı start-tor-messenger dosyasına tıklayarak çalıştırabilirsiniz.

Tor messenger beta sürümleri puppy linux altında aşağıda görüldüğü gibi sahibi root olduğu için yukarıdaki işlemden sonra sorunsuz çalışacaktır.

Eğer kararlı sürüm de aynı olursa sorun yok ancak tor browser’deki gibi sahibi ftp olursa bu durumda aşağıdaki gibi sahibini root olarak değiştirmeniz gerekecektir.

Sahipliği root olarak değiştirmek için Tor-messenger dizininin bulunduğu dizin içerisinde Sağ tık > Pencere > Terminali bu dizinde aç ile

capture1161

konsolu açıp aşağıdaki komutu verin (Örneğin tor-messenger dosyanız /root dizinindeyse, /root dizininde konsolu açmalısınız.):

chown -R root tor-messenger

Yukarıdaki komutla sahiplik root olarak düzenlenmiş olacaktır.

Bu şekilde Tor messenger artık sorunsuz bir şekilde çalışacaktır.