Aylık arşivler: Nisan 2017

Debian depoları (jessie)

1- Depo adresleri /etc/apt/sources.list dosyasına yazılmalıdır. Tüm bu depolar Synaptic yardımıyla da eklenebilir.

#Derbian jessie yükseltme

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
#Debian Stable

deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian stable main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
#Debian Testing

deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
#Debian Unstable

deb ftp://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free
deb-src ftp://ftp.fr.debian.org/debian/ unstable main contrib non-free
#Debian apt-get jessie sources.list:

deb http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
deb-src http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free
#Debian jessie-backports:

deb http://http.debian.net/debian jessie-backports main
deb http://http.debian.net/debian jessie-backports contrib
deb http://http.debian.net/debian jessie-backports non-free

 

2- Backport depodan paket kurma:

Tüm Backport depoları öntanımlı olarak inaktiftir. Backport depodan şu şekilde kurulum yapabilirsiniz:

apt-get -t jessie-backports install “package”

Elbette aptitude komutunu da kullanabilirsiniz:

aptitude -t jessie-backports install “package”

 

3- Sistem güncelleme:

Depo ekleme ve çıkartma işlemlerinden sonra aşağıdaki gibi güncelleme yapılması unutulmamalıdır.

apt-get update

apt-get upgrade
Synaptic > Tazele > Tüm Yükseltmeleri Seç > Uygula ile de güncelleme yapabilirsiniz.

 

4- Örnek sources.list

Debian 8/Jessie için örnek sources.list:

deb http://httpredir.debian.org/debian jessie main
deb-src http://httpredir.debian.org/debian jessie main

deb http://httpredir.debian.org/debian jessie-updates main
deb-src http://httpredir.debian.org/debian jessie-updates main

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main

Eğer contrib ve non-free bileşenlerini istiyorsanız, main’in yanına contrib non-free yazarak ekleme yapmalısınız. (Örn: deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free)

 

5- Şu an bende mevcut olan aktif, inaktif depo adresleri:

source.list içeriği:

# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8 _Jessie_ – Official Snapshot amd64 LIVE/INSTALL Binary 20150908-22:02]/ jessie main

# deb http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie main
# deb-src http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie main

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main

# jessie-updates, previously known as ‘volatile’
deb http://security.debian.org/ jessie/updates contrib
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates contrib
deb http://security.debian.org/ jessie/updates non-free
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates non-free

# deb http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie-updates main
# deb-src http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie-updates main

# deb http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie contrib
# deb http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie non-free
# deb-src http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie contrib
# deb-src http://ftp.tr.debian.org/debian/ jessie non-free

# deb http://ftp.tr.debian.org/debian/ stable main
# deb http://ftp.tr.debian.org/debian/ stable contrib
# deb http://ftp.tr.debian.org/debian/ stable non-free
# deb http://www.deb-multimedia.org/ jessie main

# deb http://www.deb-multimedia.org/ jessie non-free
deb http://http.debian.net/debian/ jessie-backports main
deb http://http.debian.net/debian/ jessie-backports contrib
deb http://http.debian.net/debian/ jessie-backports non-free
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main

deb-src http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie contrib
deb-src http://httpredir.debian.org/debian/ jessie contrib

deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie non-free

deb-src http://httpredir.debian.org/debian/ jessie non-free
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates main

deb-src http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates main
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates contrib
deb-src http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates contrib

deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates non-free
deb-src http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates non-free
# deb http://http.us.debian.org/debian/ jessie main contrib

 

Ayrıca, /etc/apt/sources.list.d/ dizininin içinde olanlar:

#/etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list içeriği

### THIS FILE IS AUTOMATICALLY CONFIGURED ###
# You may comment out this entry, but any other modifications may be lost.
deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main

#/etc/apt/sources.list.d/smtube.list içeriği
deb http://download.opensuse.org/repositories/home:/smplayerdev/Debian_8.0/ /
#/etc/apt/sources.list.d/steam.list içeriği
# deb [arch=amd64,i386] http://repo.steampowered.com/steam/ precise steam
# deb-src [arch=amd64,i386] http://repo.steampowered.com/steam/ precise steam

#/etc/apt/sources.list.d/yandex-disk.list içeriği
deb http://repo.yandex.ru/yandex-disk/deb/ stable main

 

Kaynak:

http://backports.debian.org/Instructions/#index2h2

https://wiki.debian.org/SourcesList

Debian 8 “Jessie” için AMD/ATI tescilli ekran kartı kurulumu

1-  Eger önceden Nvidia ekran kartı kullandıysanız yani Nvidia’dan ATI’ye geçiyorsanız ilk  olarak nvidia kaldırılmalı:

nvidia-installer –uninstall
aptitude remove $(apt-cache search nvidia | grep nvidia | cut -d’ ‘ -f 1)

2- Eğer yoksa Debian 8 “Jessie” depolarını kurun:

deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free

3- Paket listesini güncelleyin ve ATI sürücünü (fglrx-driver) kurun:

# aptitude update
# aptitude -r install linux-headers-$(uname -r|sed ‘s,[^-]*-[^-]*-,,’) fglrx-driver

4- Xorg yaratın:

# mkdir /etc/X11/xorg.conf.d
# echo -e ‘Section “Device”\n\tIdentifier “My GPU”\n\tDriver “fglrx”\nEndSection’ > /etc/X11/xorg.conf.d/20-fglrx.conf

5- Sistemi yeniden başlatın

6- AMD Catalyst Control Center‘ı kurmak için fglrx-control paketini kurun:

# apt-get install fglrx-control

AMD Catalyst Control Center-2

Kaynaklar:

https://wiki.debian.org/ATIProprietary#Debian_8_.22Jessie.22
https://wiki.debian.org/ATIProprietary#configure
https://forum.ubuntu-tr.net/index.php?topic=15072.0